نگاهی به چالش های امنیتی جدید

۱۹ آبان ۱۳۹۹ | ۱۶:۵۱ کد : ۱۹۲۰ اخبار اخبار انتشارات انتشارات
تعداد بازدید:۱۱۳۹
کتاب چالش های امنیتی جدید هوشمندی منابع آشکار در قرن ۲۱ به قلم کریستوفرهابز، متیو موران و دنیل سلیس بوری به رشته تحریر درآمد و توسط بهنام سرخیل ترجمه و در انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی منتشر شد.
نگاهی به چالش های امنیتی جدید

به دنبال رشد سریع اینترنت در سراسر جهان و پذیرش گسترده و پیشرفت فناوری ارتباطات سیار، استفاده از منابع باز به حوزه های متعددی سرایت کرده که فعالیت های اطلاعاتی، سیاست و کسب و کار تنها بخش کمی از آنها است. این انقلاب تأثیر قابل توجهی بر نحوه دست یابی مردم به اطلاعات، اظهار نظر و تعامل اجتماعی و حرفه ای آنها گذاشته است. نکته مهم این است که با آنکه منابع و مجاری سنتی اطلاعات تلاش زیادی کرده اند تا خود را با محیط مجازی جدید منطبق کنند و به حضور خود به عنوان دروازه بانان اطلاعات تداوم بخشند، افزایش تولید محتوای کاربران، به خصوص در شبکه های اجتماعی، به شدت چشم انداز اطلاعاتی را متحول کرده است.

فعالیت های اطلاعاتی منبع باز، فرصت ها و ظرفیت های ارزشمندی را در اختیار محققان و تحلیل گران قرار می دهند. این فعالیت ها در حوزه های گوناگون، از استخدام آنلاین تروریست ها گرفته تا بررسی نحوه استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان منابعی برای تحلیل اجتماعی سیاسی، کاربرد دارند و با استفاده از آنها می توان به اطلاعات و بینش موثری دست یافت. از سوی دیگر، فعالیت های اطلاعاتی منبع باز، چالش ها و موانع فنی، سیاسی و اخلاقی مختلفی را فراروی افراد قرار می دهند که باید با دقت با آنها برخورد کرد.

کتاب حاضر نگاهی جدید به موضوع فعالیت های اطلاعاتی منبع باز دارد و به دنبال بررسی رویکرد ها، فرصت ها و چالش های جدیدی است که این حوزه نوظهور در آغاز قرن ۲۱ در اختیار قرار می دهد. در این کتاب بر سه حوزه مهم امنیت بین المللی (گسترش سلاح های هسته ای، بحران های بشر دوستانه و تروریسم) متمرکز شده ایم. هدف از این کار، آگاه کردن و افزایش اطلاعات خوانندگان در مورد آخرین و مهم ترین پژوهش هایی است که در این حوزه انجام شده است.

بخشی از متن کتاب

ارتباطات و فناوری اطلاعات در عصر حاضر نقش مشابهی در تحول اساسی، تغییر و آزادانه‌تر شدن روند تصمیم گیری در دهه‌های اخیر ایفا کرده است. به طور قطع دسترسی باز و آزادانه به اطلاعات اگر تنها یک تغییر اساسی ایجاد کرده باشد عبارت است از افزایش تعداد افراد متصل به اینترنت و حجم اطلاعات در دسترس. در این میان چند نکته احتیاط آمیز وجود دارد: اول اینکه دسترسی به اطلاعات بیشتر، موجب افزایش کمی اطلاعات شود. اما نمی توان انتظار داشت موجب تحول کیفی آن نیز شود.

هدف از فعالیت های اطلاعاتی، پشتیبانی از تصمیم گیری، بیان حقیقت در برابر قدرت یا تعیین اینکه در زمانی معین، چه کسی از چه چیزی استفاده کند کماکان به همان شکل باقی مانده است. در مقابل، انجام فعالیت های اطلاعاتی چگونگی اجرای آن به طور دائم در حال تغییر و تحول است و این تحولات با تغییرات عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات تناسب دارد.

بهره برداری از اطلاعات منبع باز به طور کلی تنها یکی از مجاری برای انجام فعالیت های اطلاعاتی و کار در حوزه اطلاعات است. کار با اطلاعات مانند تمامی روش های مورد استفاده مستلزم رعایت قوانین و هنجارهای روش شناختی است که در تمامی شاخه‌های علمی موجود در این حوزه از آن تبعیت می شود.

کتاب چالش های امنیتی جدید هوشمندی منابع آشکار در قرن ۲۱ به قلم کریستوفرهابز، متیو موران و دنیل سلیس بوری به رشته تحریر درآمد و توسط بهنام سرخیل ترجمه و در انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی منتشر شد.


( ۱ )

نظر شما :