اخبار راهبردی

خون تازه در رگ پویش بین‌المللی ضد تحریم

خون تازه در رگ پویش بین‌المللی ضد تحریم جدید

خون تازه در رگ پویش بین‌المللی ضد تحریم «آثار گستردۀ وضع تحریم‌های آمریکا علیه کشورها به ویژه در دوران همه‌گیری کرونا باعث شده جنبشی بین‌المللی در زمینه انتقاد از تحریم‌ها شکل بگیرد.»

ادامه مطلب