مطالب مرتبط با کلید واژه

جمهوری اسلامی ایران


پیامدهای سفر مدیر کل آژانس به ایران
پیامدهای سفر مدیر کل آژانس به ایران

پیامدهای سفر مدیر کل آژانس به ایران

سفر گروسی به ایران و توافق برای دسترسی آژانس به فیلم‌های نظارتی اگرچه توانسته است نشست پیش روی شورای حکام را تحت تأثیر مثبت قرار دهد، اما اگر تحریم‌های موجود علیه ایران لغو نشود، امکان پایان دسترسی‌های آژانس به فیلم‌های نظارتی وجود دارد

ادامه مطلب
سمت و سوی روابط ایران - انگلیس
سمت و سوی روابط ایران - انگلیس

سمت و سوی روابط ایران - انگلیس

‌ایران و انگلیس در دهه‌های گذشته روابط انتقادی با یکدیگر داشته‌اند، ولی هم‌زمان انگلیس به دلیل پی بردن به اهمیت ایران در حوزۀ خلیج‌فارس سعی داشته روابطش با تهران را به نوعی حفظ کند

ادامه مطلب
اهمیت راهبردی گسترش همکاری‌ها با همسایگان
اهمیت راهبردی گسترش همکاری‌ها با همسایگان

اهمیت راهبردی گسترش همکاری‌ها با همسایگان

گسترش و تعمیق مناسبات دو و چندجانبه در تمام ابعاد با کشورهای همسایه به علاوه هند و چین، یکی از بایدهای مهمی است که در دولت جدید مورد توجه جدی‌تر قرار خواهد گرفت

ادامه مطلب