مطالب مرتبط با کلید واژه

خارجی


اهمیت راهبردی گسترش همکاری‌ها با همسایگان
اهمیت راهبردی گسترش همکاری‌ها با همسایگان

اهمیت راهبردی گسترش همکاری‌ها با همسایگان

گسترش و تعمیق مناسبات دو و چندجانبه در تمام ابعاد با کشورهای همسایه به علاوه هند و چین، یکی از بایدهای مهمی است که در دولت جدید مورد توجه جدی‌تر قرار خواهد گرفت

ادامه مطلب