مطالب مرتبط با کلید واژه

اتحادیه آفریقا


عضویت ناظر رژیم صهیونیستی در اتحادیه آفریقا؛ بسترساز تشتت و انفعال بیشتر آن
عضویت ناظر رژیم صهیونیستی در اتحادیه آفریقا؛ بسترساز تشتت و انفعال بیشتر آن

عضویت ناظر رژیم صهیونیستی در اتحادیه آفریقا؛ بسترساز تشتت و انفعال بیشتر آن

حضور رژیم صهیونیستی در محیطی مانند آفریقا، با وجود سابقۀ استعماری و آثار آن و همچنین حکومت‌های ضعیف، بی‌ثبات و سیال، زمینۀ انواع تزاید اختلاف آراء را به همراه خواهد داشت و سبب می‌شود کشورهای قاره دچار تنش شوند

ادامه مطلب