مطالب مرتبط با کلید واژه

تحریم اقتصادی


پیامدهای تحریم روسیه

پیامدهای تحریم روسیه

تحریم‌های اقتصادی هدفمند اتحادیه اروپا و آمریکا باعث تحمیل هزینه بر اقتصاد روسیه خواهند شد. اما تحریم‌ها تاکنون روسیه را متقاعد نکرده است که سیاست خود در قبال اوکراین را تغییر دهد

ادامه مطلب