چند رسانه ای - آرشیو

موشن گرافیک کتاب درآمدی بر نوآوری اجتماعی سازمانی

درآمدی بر نوآوری اجتماعی سازمانی

کتاب درآمدی بر نوآوری اجتماعی سازمانی به قلم مهران کشتکار هرانکی و محمد مهدی نژاد نوری به نگارش درآمد و توسط مرکز انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی به چاپ رسید.

ادامه مطلب
موشن گرافیک کتاب مدیریت راهبردی از منظر سیره‌ی شهدا

مدیریت راهبردی از منظر سیره‌ی شهدا

کتاب مدیریت راهبردی و منابع انسانی به قلم عباس چهاردولی و داوود نام‌آور به نگارش درآمد و توسط مرکز انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی به چاپ رسید.

ادامه مطلب
موشن گرافیک کتاب نظریه‌های امنیت ملی

نظریه‌های امنیت ملی

کتاب نظریه‌های امنیت ملی به قلم بهرام بیات به نگارش درآمد و توسط مرکز انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی به چاپ رسید.

ادامه مطلب
موشن گرافیک کتاب درآمدی بر آینده اندیشی قرآنی

درآمدی بر آینده اندیشی قرآنی

کتاب درآمدی بر آینده اندیشی قرآنی به قلم مهدی احمدیان و محمدمهدی ذوالفقارزاده به نگارش درآمد و توسط مرکز انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی به چاپ رسید.

ادامه مطلب
موشن گرافیک کتاب جنگ هویتی

جنگ هویتی

کتاب جنگ هویتی به قلم فتح الله کلانتری به نگارش درآمد و توسط مرکز انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی به چاپ رسید.

ادامه مطلب
موشن گرافیک کتاب سیاستگذاری دفاع ملی

سیاستگذاری دفاع ملی

کتاب سیاستگذاری دفاع ملی به قلم وحید ریاضی و حسین دهقان توسط مرکز انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب