مطالب مرتبط با کلید واژه

اربعین


ارائه گزارش خدمات رسانی فرماندهی نیروی انتظامی کل کشور به زائرین حسینی در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملی گالری

سردار رادان در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملی: امیدواریم دیپلماسی انتظامی را تا حدی پیش ببریم که نه تنها محیط داخلی و محیط پیرامونی، بلکه بالاتر از آن را نیز در بر گیرد.

ادامه مطلب