مطالب مرتبط با کلید واژه

سپهبد شهید قاسم سلیمانی


چگونگی بهره‌برداری از گزارش گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل

چگونگی بهره‌برداری از گزارش گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل

یک استاد حقوق بین‌الملل با بیان اینکه گزارش گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با ترور سردار سلیمانی با وجود ضعف‌ها و نقایص، واجد نقاط مثبتی هم هست، گفت: این مواضع می‌تواند امکان پیگرد حقوقی و بین‌المللی را به عنوان یک سند قابل ذکر در محاکم و مراجع بین‌المللی فراهم آورد

ادامه مطلب