اخبار دانشگاه - آرشیو

تشکیل چهارمین جلسه کمیته علمی همایش مطالبات حقوقی - بین‌المللی دفاع مقدس

تشکیل چهارمین جلسه کمیته علمی همایش مطالبات حقوقی - بین‌المللی دفاع مقدس

چهارمین جلسه کمیته علمی همایش مطالبات حقوقی - بین‌المللی دفاع مقدس با حضور سردار سرتیپ پاسدار «احمد وحیدی»، ریاست دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و رئیس همایش، سردار «رودکی»، دبیر همایش و سردار «کبیری»، مدیر راهبری همایش با حضور رؤسای گروه‌های پنج‌گانه تخصصی همایش دکتر «یزدی»، «صدرالحسینی»، «عزیزی»، «اسلامی»، «امیری» و مدعوین از معاونت حقوقی وزارت دفاع، دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه امام حسین(ع) برگزار شد.

ادامه مطلب