مطالب مرتبط با کلید واژه

وزیر


چشم‌انداز تحولات سیاسی عراق در دورۀ پسا انتخابات
چشم‌انداز تحولات سیاسی عراق در دورۀ پسا انتخابات

چشم‌انداز تحولات سیاسی عراق در دورۀ پسا انتخابات

انتخابات پارلمانی عراق به‌رغم چالش‌های سیاسی و اعتراضات جریان‌های مختلف نسبت به نتایجِ این انتخابات سرانجام به پایان رسید و جریان سائرون به رهبری مقتدی صدر با ۷۳ کرسی به عنوان پیروز این انتخابات شناخته شد

ادامه مطلب