کتاب - آرشیو

استخراج دانش روزانه ازتجربه انسانی

ارزش گذاری دانش روزانه در سازمان ها

کتاب ارزش گذاری دانش روزانه در سازمان ها نوشته ی مارک بیور با ترجمه روح الله جعفری به نگارش در آمده و توسط انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی منتشرشد.

ادامه مطلب
طرح ریزی استراتژیک دفاعی

نظام مدیریت استراتژیک دفاعی (جلد اول)

« نظام مدیریت استراتژیک دفاعی جلد۱» به قلم « حسن چگینی » به نگارش درآمده و توسط «مرکز انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی» منتشر شده است.

ادامه مطلب
نقش دخالت آمریکا درمناطق حیاتی

گفتمان، اختلاف‌نظر و غافلگیری راهبردی

کتاب گفتمان، اختلاف نظر و غافلگیری راهبردی (ساختاریابی سیاست امنیتی ایالات‌متحده در عصر نااطمینانی) به قلم جان ای نولان،داگلاس مک ایچن،کریستین تاکمن باترجمه رحیم ایلغمی سراسکانرود توسط دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی منتشرشد.

ادامه مطلب
کتاب قدرت و عشق
قدرت بدون و عشق بدون قدرت

کتاب قدرت و عشق

کتاب قدرت و عشق (یک نظریه و تجربه از تغییر اجتماعی) به قلم آدام کاهانی و ترجمه شروین حسن پور و عبدالمجید کرامت زاده به نگارش درآمد. این کتاب از موضوعات آینده پژوهی بوده و توسط انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی منتشر شده است.

ادامه مطلب