مطالب مرتبط با کلید واژه

اسلامی ایران


پیامدهای رقابت چین و روسیه با آمریکا
پیامدهای رقابت چین و روسیه با آمریکا

پیامدهای رقابت چین و روسیه با آمریکا

با تغییرات نوین در نتیجۀ ظهور قدرت‌های جدید، نظام بین‌الملل در آستانۀ وضعیت نوینی قرار گرفته است که در آن قدرت‌هایی همچون چین و روسیه توانسته‌‌اند با افزایش سهم خود از منابع قدرت، ظرفیت کنشگری خود در نظام بین‌الملل را توسعه دهند. این امر برای آمریکا در نظام بین‌الملل چالشی نوین و البته جدی را به وجود آورده است که می‌تواند موقعیت این کشور را با مشکلاتی مواجه کند

ادامه مطلب
نقش منفی رژیم صهیونیستی در روابط ایران و روسیه
نقش منفی رژیم صهیونیستی در روابط ایران و روسیه

نقش منفی رژیم صهیونیستی در روابط ایران و روسیه

سفر نفتالی بنت به مسکو یک نقطۀ تحول مهم در روابط دو طرف با توجه به شرایط روسیه و موقعیتی که ایران و سوریه در روسیه دارند، به شمار می‌رود؛ به ویژه با توجه به دغدغه‌هایی که رژیم صهیونیستی نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارد

ادامه مطلب